Psühholoogid, terapeudid, psühhiaatrid, logopeedid ja teised sarnased professionaalid mängivad laste arengus äärmiselt olulist rolli. Nende ekspertteadmised ja oskused on hädavajalikud, et toetada laste vaimset, emotsionaalset ja kehalist arengut ning aidata neil ületada erinevaid väljakutseid.

Kahjuks on spetsialistide kättesaadavusega Eestis, eriti Ida-Virumaal keeruline seis. Psühhiaatrid on peamiselt ainult Tallinnas ja Tartus, suured sõidukulud ja iga vastuvõtt võtab terve päeva. “Enamjaolt on järjekorrad pikad – enne professionaali vastuvõttu käime paar korda vaimse tervise õe juures. Arst suunab tihti psühholoogi juurde, mis on rahaliselt ja ajaliselt kulukas. Lisaks puuduvad Ida-Virumaal ka psühholoogid, mis tähendab, et peame ostma teenust Tallinnast, et lapsed saaksid vähemalt kord kuus abi,” kirjeldas SOS Lasteküla Virumaa programmijuht Irina Kisseljova. 

SOS Lastekülas oleme Eestimaa programmid jaganud neljaks piirkonnaks: Harjumaa, Raplamaa, Virumaa ja Lõuna-Eesti programmid. Igas programmis on vähemalt kaks õppinud sotsiaaltöötajat, kes aitavad perevanematel leida lastele vajalikku abi ning olla ise igal ajal perede jaoks olemas.

Psühholoogid on spetsialistid, kes mõistavad laste arenguetappe ning oskavad tuvastada ja ravida erinevaid käitumis-, emotsionaalseid või sotsiaalseid probleeme. Nad aitavad lastel arendada enesehinnangut, enesekontrolli, suhtlemisoskusi ja lahendada konflikte. Psühholoogid saavad aidata ka juhul, kui lapsel on spetsiifilisi diagnoose, näiteks autismispektri häire, tähelepanupuudulikkuse hüperaktiivsuse häire või ärevushäired.

Terapeudid ja psühhiaatrid keskenduvad sageli vaimse tervise probleemidele – depressioon, ärevus, traumajärgne stressihäire või käitumishäired. Nad pakuvad lastele ja nende peredele nõustamist ning võivad kasutada erinevaid terapeutilisi lähenemisi, sealhulgas kognitiiv-käitumuslik teraapia, pereteraapia või ravimeid, kui see on vajalik ja sobiv.

Sellel aastal andsime välja oma esimese raamatu koos abilistega, mis räägib traumapedagoogikast. Raamatust “Traumapedagoogika. Uus võimalus uutmoodi” saad rohkem lugeda SIIT. Raamat on müügil meie e-poes. Artiklikogumik annab teadusliku ülevaate, mis see traumapedagoogika täpselt on ning miks ja kuidas seda asendushoolduses on vaja kasutada. 

“SOS sotsiaaltöötajad ja perevanemad alati selgitavad lastele, miks on tähtis abi küsida spetsialistidelt, kui seda vajatakse. Koos professionaalidega seatakse arenguplaanid, mis on lapse arengule kasuks,” ütles Irina. 

Logopeedid on spetsialistid, kes tegelevad kõne- ja keeleprobleemidega. Nad aitavad lastel arendada keelelist suhtlemisoskust, hääldust ja keele mõistmist. Logopeedid võivad aidata lapsi, kellel on hiline areng kõnes, kõnedefektid või düsleksia.

Kõik need spetsialistid mängivad olulist rolli laste arengus, kuna suudavad tuvastada ja ravida erinevaid probleeme ning aidata lastel jõuda oma potentsiaalini. Nende toetus võib olla eriti vajalik lastele, kellel on erivajadused, raskused õppimises, käitumises või emotsionaalses reguleerimises. Spetsialistide töö on sageli tihedalt seotud laste vanemate või hooldajatega, et tagada terviklik ja tõhus abi.

“Vaimse tervise probleemid on meil esimesel kohal. Kui ootame psühhiaatri vastuvõttu poolaastat, siis laps ei saa õigel ajal abi, probleemid kasvavad ja perevanem võib läbi põleda. Eestis esineb murettekitav olukord seoses laste neuroloogide ja psühhiaatrite nappusega. Kahjuks on selle tagajärjel paljud lapsed, kes vajavad spetsialistide abi, sunnitud sellest ilma jääma,” lisas Kisseljova.

Oluline on meeles pidada, et iga laps on ainulaadne, seega võib olla vajalik erinevate spetsialistide kombinatsioon, et vastata nende individuaalsetele vajadustele. Spetsialistidest meeskond saab töötada koos, et luua terviklik raviplaan ning tagada lapsele optimaalne tugi ja abi tema arenguteel.

Tahame lastele luua turvalist keskkonda ja rohkem aidata ja toeks olla erinevate probleemide lahendamisel. Lõime eelmisel aastal SOVA.ee keskkonna, mis töötab igapäevaselt ning 100% annetuste toel. SOVA on virtuaalne suhtluskeskkond lastele vanuses 7-16 aastat, kus saavad anonüümselt ja konfidentsiaalselt arutada vaevavaid küsimusi või teemasid. Chatis on toeks SOS Lasteküla nõustajad ja vabatahtlikud. Me hoolime sinust ja sinu muredest.  Abi leiad SIIT.

Sova.ee
Vaimse tervise spetsialistide tähtis roll lapse elus ja arengus