SOS Lasteküla Eesti Ühing

SOS Lasteküla Eesti Ühing on 1994. aastal asutatud heategevusorganisatsioon ja tegutseb kohalike omavalitsuste asendushooldusele määratud toetuste ning eraisikute, ettevõtete ja rahvusvahelise organisatsiooni annetuste toel. Ühing on valitsusväline, mittepoliitiline ja mittekonfessionaalne organisatsioon, mille töö põhineb peamiselt avalikul huvil. Kõiki Ühingu rahalisi vahendeid kasutatakse Ühingu eesmärkide elluviimiseks.

SOS Lasteküla eesmärk on suurendada laste ja perede heaolu Eestis ja kogu maailmas. Pakume kogukonnapõhist perehooldust ja kohandatud toetust peredele. Samuti tegutseme omavalitsuste ja riigi arengupartnerina, et edendada lastega perede heaolu. Lisaks kogume rahalisi vahendeid laste ja perede toetamiseks.

Ühingu ülesandeks on koordineerida tööd organisatsiooni nimel tegutsevates programmides Harjumaal, Virumaal, Raplamaal ja Lõuna Eestis.

SOS Lasteküla Eesti Ühing  on alates 1994. aastast rahvusvahelise SOS Lasteküla Föderatsiooni liige.


VISIOON

Iga laps kuulub perekonda ning kasvab üles armastuse, austuse ja turvatunde õhkkonnas.

MISSIOON

Me loome abivajavatele lastele pered, aitame neil kujundada oma tulevikku ja anname oma panuse laste ühiskondlikuks arenguks.

VÄÄRTUSED

JULGUS: Me tegutseme.
PÜHENDUMUS: Me peame oma lubadusi.
USALDUS: Me usume üksteisesse.
VASTUTUS: Me oleme usaldusväärsed partnerid.

Patroon

Aegade jooksul on välja kujunenud traditsioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on SOS Lasteküla patroon. Selle tava aitas luua proua Helle Meri, keda seob SOS Lastekülaga tänaseni pikaajaline sõprus. Patrooni peamiseks rolliks on selliste ettevõtmiste algatamine ja toetamine, mille eesmärk on laste sotsiaalne abistamine, vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud heategevus ning peremudeli juurutamine Eesti laste hoolekandes.

2022. aasta mais sai patrooniks Sirje Karis. Patrooni auväärset rolli on kandnud Helle Meri, Ingrid Rüütel, Evelin Ilves, Ieva Ilves ja Kristi Kallas.Nõukogu

SOS Lasteküla nõukogusse kuuluvad: Gert Tiivas (nõukogu esimees), Aive Hiiepuu, Kiira Kure, Alo Tammsalu, Helle Niit, Katrin Raie ja Triinu Hiob


Aruanded ja põhikiri

SOS Lasteküla Eesti Ühing järgib oma tegevuses annetuste kogumise head tava ja Vabaühenduste eetikakoodeksit.

Põhikiri

Kehtiv registrikaardi väljavõte

Majandusaasta aruanded:
Aruanded on hõlpsasti leitavad e-äriregistris.

2022, 2021, 2020, 2019, 2018


SOS Lasteküla reservfond

SOS Lastekülal on rahvusvahelise organisatsiooni reeglite järgi kohustus hoida vähemalt kolme kuu rahalist reservi. Selle oleme kogunud aegade jooksul rahvusvahelisest toetusest. Reservid on vajalikud, et tagada SOS Lasteküla hoole all elavatele lastele armastav kodu ka juhul, kui juhtub midagi katastroofilist – majandustingimused halvenevad järsult niivõrd, et ei ole võimalik enam piisaval määral annetusi koguda, kohalik omavalitsus ei suuda täita neile pandud kohustusi või on vaja äärmiselt kiiresti teha mõni hädavajalik investeering. Reservidesse kogutud vahendeid võib Ühingu nõukogu kinnitusel kasutada tegevuse reorganiseerimiseks ja/või teenustega alustamiseks, kuid seejärel tuleb lähiaastatel kolme kuu reserv uuesti taastada.