Partnerlus ettevõtetega

Miks meiega koostööd teha?

 • Üksi me abivajavaid lapsi ja peresid aidata ei suuda
 • Kohandame iga koostöö toetamaks partneri huvisid ning parandame seeläbi haavatavate laste ja perede elukvaliteeti.
 • Loome strateegilisi partnerlusi, mis aitavad kaasa Säästva Arengu Eesmärkide saavutamisele, asetades lapsed ja noored kõigi meie tegevuste keskpunkti.
 • Aitame partneritel saavutada mõju ning toetame seeläbi ettevõtte brändi, väärtusi, eesmärke ja töötajaid.

Teeme koostööd!

Katri Laiv
Partnersuhete ja kommunikatsioonijuht
Email: katri.laiv@sos-lastekyla.ee
Tel: +372 5289 725

Tugev partnerlus laste ja noorte heaks

Meie partnerid parandavad laste ja noorte elusid ning loovad võimalusi üle Eesti. Sa saad toetada meie tööd ja parandada laste ning perede elukvaliteeti mitmel erineval moel. Läbi kohandatud partnerlusplaanide loome edukaid sünergiaid, mis võimaldavad meil saavutada ühiseid eesmärke.

Koostööpartnerlused, mis keskenduvad kliendi ja brändi kaasamisele, suurendavad SOS Lasteküla organisatsiooni toetust ja kasvatavad teadlikkust, laiendades meie ulatust ning tugevdades sõnumit iga lapse jaoks armastava kodu olulisusest. Toome mõned näited, kuidas kliendi ja brändi kaasamine mõjutab laste ja perede elu.

 • PEPCO toel saavad lapsed erialaspetsialistide abi
  PEPCO sotisaalsete algatuste prioriteediks on lapsed: nende vaba aja sisustamine, areng, haridus ja võrdsed võimalused. SOS Lastekülas elava lapse õrn hing on sageli pidanud üle elama traumeerivaid hetki ning loodud on mälupildid, millest üle saamiseks on vaja erialaspetsialistde abi, et tuua lapse hinge tagasi turvatunne, rahu ja usaldus.
  PEPCO toetus võimaldab tagada lastele hädavajaliku teraapia järjepidevuse.
 • Hansab toetab perekodu Raplamaal ja Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi toetab perekodu Harjumaal
  SOS Lasteküla perekodus elab 4-5 last ning keskmiselt elab laps meie armastavas ja toetavas kodus 8 aastat. Kõik, kel on oma kodus kasvanud või kasvamas lasteaia- ja kooliealisi lapsi, teavad, kui suur osakaal pere eelarvest läheb lastega seonduvale. Igakuine perekodu toetus muudab pere toimetuleku oluliselt kergemaks ning annab perele kindlustunde.
 • 1PARTNER toetab Vaikse kodu noori
  Raske seljakotiga noor ei leia sageli sõnu, millega end väljendada, vaid teeb seda läbi käitumise. Füüsiline aktiivsus on vaimsele tervisele väga vajalik ning 1Partneri toel saime maja garaaži sisse seada väikese jõusaali, mille inventari valiku said noored ise teha.
 • Lidl Eesti ja Radisson hotelligrupp toetavad laste huvitegevust
  Igal aastal saavad lapsed taotleda stipendiumi, mis toetab nende õpinguid ja huvitegevust. Stipendiaadid valivad taotluste seast välja ettevõtte töötajad.
 • LHV mikroannetusega toetad meie ennetustegevust
  Tasudes ostude eest LHV deebetkaardiga saad teha head iga kaardimaksega. Iga sent loeb – iga väike summa aitab saavutada suurt eesmärki. Ennetustöö eesmärk on, et last ei eraldataks tema sünniperest ning kodu oleks lapse jaoks koht, kus ta saab tunda end turvaliselt ja eakohaselt areneda. LHV toel aitame peresid, kellel on keerulised ajad, olgu põhjused ükskõik millised. SOS Lasteküla tugitöötaja jõustab perekonda, leides üles ja arendades pere tugevusi.
 • Pureks annetab iga kuupmeetri paigaldatud soojustusmaterjali pealt 1€ SOS Lasteküla peremajade remondifondi.

Head teod sünnivad, kui pühendunud vabatahtlikud astuvad tegudele. Oleme alati väga tänulikud koostööpartnerite töötajatele, kes panustavad oma aega ja oskuseid, toetades seeläbi meie tööd.

 • Hansabi meeskond käib Raplamaa programmil heakorratöödel abis ning viie peremaja terrassid saavad juba mitu aastat värske ilme just tänu neile.

On arvukalt erinevaid viise, kuidas toetada meie tööd laste ja perede heaks, annetades tooteid või teenuseid. Materiaalsete annetustega mõjutavad ettevõttepartnerid otseselt laste ja perede igapäevaelu.

 • Smaily aitab meie uudiskirjal toetajate postkasti jõuda.
 • Tervise Paradiis võimalda lastel veekeskust külastada ning mitmel lapsel on õnnestunud veekeskuses veeta unustamatu sünnipäev!

Oskuspõhine vabatahtlik tegevus annab võimaluse ära kasutada ettevõtete töötajate erialaseid oskusi ja andeid, et tugevdada ja toetada SOS Lasteküla ning aidata meil täita oma missiooni - iga laps kuulub perekonda, kasvades üles armastuse, austuse ja turvatunde keskkonnas.

  • Toimetaja tõlkebüroo tõlkijad aitavad meid erinevate tölketöödega ning on hindamatuks abiks.
  • Tänu Smailyle jõuavad meie tegemistest rääkivad kirjad toetajateni.
  • Duo Media Networks on aitab meid laiema kuulajas- ja vaatajaskonnani jõudmisel.

Säästva Arengu Eesmärgid

Septembris 2015 kohustusid 193 riigi juhid järgima 15-aastast tegevuskava, mille eesmärk on parandada inimeste elu, kaitsta planeeti ja luua heaolu. 2030. aasta jätkusuutliku arengu tegevuskava hõlmab 17 jätkusuutliku arengu eesmärki, et lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsuse ja ebaõigluse vastu, tagada kvaliteetne haridus ja korralik töö ning tegeleda kliimamuutustega. Lisaks 17 ülemaailmsele säästva arengu eesmärgile jälgitakse Eestis ka kultuuriruumi elujõulisuse eesmärki.

Tutvu meie eesmärkidega

Säästva Arengu eesmärgid

Kirjuta oma koostöömõttest ning aitame koos abivajavaid lapsi:

Katri Laiv
Partnersuhete ja kommunikatsioonijuht
Email: katri.laiv@sos-lastekyla.ee
Tel: +372 5289 725