SOS Lastekülas kasvavad vanemliku hooleta lapsed armastavates ja hoolivates kodudes. Iga pere südameks on perevanem, kelle hoole all on kuni kuus erinevas vanuses last.

Perevanem on laste juures nii päeval kui öösel, nii muredes kui rõõmudes, tagades lapsele turvatunde ja piisava tähelepanu. Õed-vennad elavad peredes koos ning igale perele on vajadusel abiks erinevad spetsialistid, et pered saaksid igakülgset tuge laste kasvatamisel. Lapsed õpivad koolis, käivad huvialaringides ning elavad täiesti tavalist igapäevaelu.

SOS Lasteküla põhimõte on, et iga laps vajab enda kõrvale püsivalt vanemaid, kes teda toetavad ja suunavad ning on tema jaoks alati olemas. Kindla perevanema toel valmistub laps selleks, et iseseisvasse ellu naastes vastavalt oma võimetele hakkama saada. Usaldusväärsed suhted perevanemaga annavad lapsele võimaluse taastuda varasematest traumaatilistest kogemustest.

Lastekülas on kolm piirkonda, kus pered elavad kogukondlikult koos ühel territooriumil omaette majades: Harjumaa, Raplamaa ja Lõuna-Eesti.

Lastekülas elav perevanem on lastega koos üldjuhul 20 ööpäeva ühes kuus ning 10 ööpäeva asendab teda teine perevanem. Vabadel päevadel saab perevanem soovi korral minna oma päriskoju. Mõned lastekülas elavad pered on aga oma isikliku elamise hoopis välja rentinud ning elavad aasta läbi lastekülas.

Lastekülas laste kasvatamise plussiks on see, et teised perevanemad elavad vahetus läheduses ning neilt saab nõu ja abi küsida millal iganes. Erinevate perede lapsed saavad koos mängida ja kasvada ning kogukonna toetus on tuntav igal sammul.


Lisaks lastekülale elavad SOS Lasteküla lapsed veel ka perevanemate isiklikus kodus ning lasteküla poolt renditud pinnal.

SOS Lasteküla poolt renditud pinnal elamine tähendab seda, et pere ei ela lastekülas ega ka vanema isiklikus kodus, vaid majas või korteris, mis kuulub lastekülale.

Perevanemate isiklikus kodus elamine tähendab seda, et perevanem on vanemliku hooleta lapse(d) võtnud kasvama oma koju, mis võib asuda ükskõik millises Eestimaa paigas.


Loe perede kogemustest, kes kasvatavad SOS lapsi lastekülas:

Tiiu: “Kannan iga päev maailma kõige kallimaid ehteid.”

Margarita: “Olen uhke, et lapsed julgevad minuga ka valusatel teemadel rääkida.”

Liilia: “Kuidas saada laps sööma võõrast toitu.”

Maire: “Lapsi tuleb kasvatada südamega.”

Elena: “Oma lastele tuleb eeskujuks olla.”