2021. aasta septembris sattus lastekaitse huviorbiiti pere, kus kasvavad 1, 4 ja 8aastased lapsed. Korteris kuritarvitati alkoholi ning kasutati vägivalda. Kahjuks ei olnud see esimene kord, kui paljulapselise pere ellu pidi sekkuma politsei.

Lasteakaitse tegi perele ettepaneku: kas liitute SOS Lasteküla peretugevdusprogrammiga vähemalt kuueks kuuks või peate silmitsi seisma olukorraga, kus lapsed võidakse perest eraldada ning ajutiselt kriisihooldusperre saata.

Õnneks oli perel niipalju tarkust, et nad otsustasid SOS peretugevdusprogrammiga lepingu sõlmida. Eesmärk oli selge: peret tuleb nõustada lastega toimetulekul, arendada ema-isa sotsiaalseid oskusi ning tegeleda erinevate sõltuvustega.

Seda kõike hakkas koos perega ellu viima SOS Lasteküla peretugevdusprogrammi usaldusisik Maret.

Perega tehti kokkulepe

Seadusega pahuksisse läinud emal-isal oli kaalul väga palju. Kui usaldusisikuga koostööd tegema ei hakata, oli reaalne oht, et lapsed viiakse (vähemalt ajutiselt) teise perre. Ühtlasi oli kokkuleppe osa see, et juhul kui kordub käitumine, mis kutsus esile lastekaitsetöötaja sekkumise, peavad pereema ja -isa ravile minema.

Millega alustati pere tervendamist

Maret alustas perega koostööd laste päevakava paikapanemisega. See tähendas ärkamise, magamamineku, söömise, mängimise, õues käimise ning nutiseadmete kasutamise aja muutmist ja korrigeerimist ning ühtlasi selgitati pidevalt ka seda, mis juhtub siis, kui päevakavast kinni ei peeta.

Samuti oli väga suur katsumus kogu pere toitumisharjumuste muutmine. Emal oli vaja hakata jälgima, kui palju ja mida lapsed söövad, sest seniajani ei olnud ta laste magusasöömist mitte mingil moel piiranud ning üks lastest oli tugevalt ülekaaluline.

Peret hakkas toetama arst, kes tegi emale selgeks, mida peaksid lapsed iga päev sööma ja kui suured võiksid 1,4 ja 8aastase laste toiduportsjonid olla.  Samuti oli vaja selgitada, miks on oluline iga päev sooja toitu süüa ning kuidas toitu ise üldse valmistada.

Läks päris palju aega, kuni ema suutis jääda endale kindlaks ning normaliseerida laste ja ka iseenda toidumenüü. Ka emal endal olid toitumishäired ning ta oli ülekaaluline.

1, 4 ja 8 aastaste lastega pere elas 17m2 suuruses korteris

Maret õpetas perele, kuidas vallaga suhelda, sest aastate jooksul olid kujunenud võlgnevused ning neid ähvardas kodust ilmajäämine. Mareti abil õnnestus vallaga jõuda kokkuleppele, et juhul kui pere suudab võlgnevuse tasuda, on neil lootust saada senise ühetoalise korteri asemel kahetoaline, sest seni elas suur pere 17 ruutmeetri suuruses korteris.

Tänu Mareti pidevale toetusele, motiveerimisele ning juhendamisele suutis pere võlgnevuse tasuda. Nüüd seisab neil ees kolimine suuremasse korterisse.

Pere suutis kinni pidada ka kõikidest teistest kokkulepetest. Lapsed muutusid päev päevalt tasakaalukamaks ja rahulikumaks, sest nägid, et ema ja isa ei tarbi alkoholi, kodus ei peetud enam pidusid ning teraapias käimise tõttu oli pereisa kontrolli alla saanud ka oma kohatise vägivaldse käitumise, mis tuli eriti esile just alkoholi tarbides.

Tänavu märtsikuus pakkus lastekaitse välja, et pere võib lepingu SOS peretugevdusprogrammiga lõpetada, sest alkoholiprobleemid olid kontrolli alla saadud ning samuti tuli koolist ja lasteaiast tagasiside, et nad on rahul nii laste vaimse kui füüsilise arenguga.

Pere soovib programmis jätkata

Pere aga tegi otsuse programmis jätkata ning koos Maretiga püstitati uued eesmärgid. Nüüd tegeletakse sellega, et pereisa rohkem ühistegevusse kaasata, et pere oleks haldusasjadega tegelemisel osavam ja hakkajam ning samuti võeti eesmärgiks leida lastele meelepärane huvitegevus. Samuti jätkub igapäevane toetus, et päevakava täitmise rutiin veelgi enam kinnistuks ning muutunud toitumisharjumustele käega ei löödaks. Samuti peetakse koos Maretiga plaani, kuidas pereema endale sobiva töökoha leiaks.

“Olen pere edusammudega väga rahul,” ütleb Maret. “Poleks uskunud, et kõigest 7 kuuga on pere mustast august välja suutnud ronida ning on nii motiveeritud jätkama ja üha uusi eesmärke täitma. Just selliste emotsioonide pärast ma seda tööd teen!”

Maret: “Oli reaalne oht, et lapsed viiakse teise perre.”
Tagged on: