SOS Lastekülas elav 17aastane noormees kirjutas: „Lastekaitsepäev on see päev, mil inimesed peaksid tunnistama, et lapsed on meie tulevik, meie järgmine põlvkond. Lapsed on väike ime. Nad on süütud ja ei tee kellelegi haiget. Lapsi on vaja kaitsta ja õpetada, sest nemad annavad oma teadmisi ja oskusi edasi järgmistele põlvkondadele. Lapsed on kõige parem, mis elus juhtuda saab. Nad toovad majja õnne.  Kahjuks mitte kõik vanemad ei saa sellest aru. Tulemus – lapsed on jäetud ÜKSINDA, nad kannatavad. Lastekaitsepäev on meeldetuletus meile kõigile – MIS ON LASTE ROLL MEIE ELUS?“.

Aastaid tagasi pidi see 17aastane noormees nii enda kui oma väikeste õdede-vendade kaitseks vastu võtma väga valusa otsuse. Selleks, et vältida igapäevast koduvägivalda ja hoolimatust, pöördus ta ise lastekaitseametniku poole. Tänaseks on õed-vennad saanud endale uue kodu SOS Lastekülas.

Mis päev on lastekaitsepäev, miks me seda tähistame?

Küsides meie lastekülades elavatelt lastelt või SOS peretugevdusprogrammis olevate perede lastelt, mida nad teavad selle päeva kohta, sain vastused seinast seina: „See on suve alguse päev.“, “Sellel päeval saavad lapsed tasuta minna kontserte kuulama ja erinevatele üritustele.” “Sellel päeval saavad lapsed süüa nii palju maiustusi, kui nad jaksavad”.

Lastekaitsepäeva eesmärk on tuletada kõigile täiskasvanutele meelde, et lapsed vajavad kaitset, tuge ja abi. Lapsed vajavad vanemaid, kes on laste jaoks olemas iga päev nii rõõmudes kui muredes. Lapsed unistavad sellest, et vanematel oleks nende jaoks aega.

Üksindus on kahjuks paljude Eesti laste üks suurimaid muresid. 2012. aastal läbiviidud uuringust „Lapse õiguste ja vanemluse monitooring. Laste küsitlus“ selgus, et iga päev, vähemalt paar korda nädalas või kord nädalas tunneb ennast üksikuna 40% lastest. Üksindus on mureks igas vanuses laste seas ja see ei sõltu sellest, kui palju on neil erinevaid tegevusi, huviringe või trenne.

Mida tähendab lapse üksindus?

Üksikuna tunnevad lapsed ennast siis, kui neil ei ole kellegagi jagada oma emotsioone ja mõtteid. Füüsiliselt võime ju lapse kõrval olla, aga reaalselt ei ole meil aega lastega tegeleda. Sama uuring näitas, et emadega võtab vähemalt üks kord nädalas või sagedamini ette midagi toredat ainult 45% lastest ja isadega 35%. See tähendab, et kõik ülejäänud teevad seda harvemini kui kord nädalas. 

Jah, elu on läinud kiiremaks ja pidevalt vajavad lahendamist igapäevased olmemured, kuid kui me ka iga päev sellele mõelda ei jõua, siis vähemalt täna, lastekaitsepäeval võiks korraks võtta aega ja mõelda, mis on meie jaoks tegelikult oluline? Milleks saata laps kunstiringi, kui ema või isa lapse joonistusi ei vaata ja need rändavad kohe prügikasti?

Lapse jaoks on oluline teada, et vanemad on nende kõrval alati ja tingimusteta. Et nad kuulavad lapse mõtteid ilma neid kritiseerimata. Et nad on olemas ka siis, kui laps vajab neid, mitte ainult siis, kui vanemal selleks parasjagu aega on.

Tahaksin soovida, et lastekaitsepäev oleks iga päev! Leidkem aega, et teha lapsega koos midagi põnevat, sest võimalusi on selleks ju tohutult. Näitame lastele, et me armastame ja hoolime neist ning tunneme huvi selle vastu, mida huvitavat ja põnevat toimub meie laste igas päevas.

Loo autor Julia Kovaleko, SOS Lasteküla laste õiguste nõunik

Julia Kovalenko:” Vanemad peavad olema olemas siis, kui laps neid vajab, mitte siis, kui vanemal selleks aega on.”