Laupäeval üle Eesti lahkete inimeste ustele koputanud 111 Soutwestern Advantage programmi tudengit kogusid ühe päevaga ligi 40 000 eurot. Annetusi kogus noori koondav MTÜ Aitan Eestit SOS lasteküla loodud sova.ee chati vestlusaegade pikendamiseks.

„Laupäeval tegi annetuse kokku 2674 suure südamega inimest,” ütles Southwestern Advantage programmi direktor ning MTÜ Aitan Eestit juhatuse liige Andres Märtin. „Kõige rohkem koputasid noored ustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Suurim ühe tudengi poolt kogutud summa oli 900 eurot. Noortele pakuti süüa, tehti mõned abieluettepanekud ja saadi sõbraks paljude koduloomadega. Arvati ka, et uksele koputajaks on korstnapühkija. Emotsioonid olid kõrgel ning soov aidata nii suur, et koputamine toimus ka lausvihmas!“

Annetustena kogutud 40 000 eurot läheb SOS Lasteküla poolt loodud chati sova.ee arendamiseks.

„Aitäh kõikidele annetajatele, kes avasid oma ukse ja südame ning suured tänud särasilmsetele tudengitele, kes aitasid meil teha suure sammu lähemale oma unistusele – pikendada sova.ee chati vestlusaegu ning alustada venekeelse chati käivitamisega,“ ütles SOS Lasteküla ennetustöö koordinaator Sirli Arro.

Reaalajas vestlusplatvorm sova.ee avati 1. märtsil. Kahe ja poole kuuga on chati poole pöördutud 500 korda. Enamik pöördujatest on 11aastased, noorim 7aastane. Teemad, mis lapsi kõige enam muretsema panevad on inimestevahelised suhted, kiusamine ja vaimne tervis. 1. maist saavad chatist abi ka ukrainakeelsed lapsed. Praegu on ukrainakeelne chat avatud argipäeviti kella 12st 16ni.

Chatti panustab praegu oma aega ja kogemusi 61 spetsiaalse koolituse saanud inimest, kes vestlevad lastega iga päev kella kahest kümneni. Tegelik vajadus on aga palju suurem. Eesmärk on, et abi oleks lastele kättesaadav kella üheksast hommikul kümneni õhtul. Selleks on vaja lisaressursse.

Aitan Eestit MTÜ koondas laupäevase heategevusaktsiooni jaoks Southwestern Advantage programmi noori, kes suviti käivad USAs hariduslikke raamatuid müümas. Sel aastal juba 15. korda toimunud Kevadkoputus on tudengite jaoks hea ettevalmistus suviseks proovilepanekuks USAs.

Inimesed, kelle ukseni tudengid laupäevase aktsiooni raames ei jõudnud, kuid kes soovivad aidata, saavad projekti toetada, külastades SOS Lasteküla kodulehte või helistades annetusnumbritele 900 66 70 (5€), 900 66 80 (10€), 90066 90 (25€).

Heategevusaktsiooniga Kevadkoputus kogusid tudengid ligi 40 000 eurot
Tagged on: