SOS ema Kristi õnneliku pereelu salanipid on oskus päriselt kuulata, tunnustamine ja valikuvõimaluste pakkumine.

Kuulamisoskus vajab igapäevast treenimist ning kui perekoosolekutel tuleb teiste pereliikmete kuulamine ning nende mõistmine juba päris hästi välja, siis emotsioonide tulvas ja laste omavahelistes nägelustes on aktiivsele kuulamisoskusele päris raske kindlaks jääda. Aga järjekindel harjutamine teeb meistriks. Kristi kasutab väga palju peegeldamist: „Kas ma sain õigesti aru, et sa oled väga ärritunud selle pärast, et ilma loata sinu mänguasju võeti ja sa oled mures, et mõned osad võivad ära kaduda?“

Kui last südamega kuulad, saad vastutasuks lähedasema suhte lapsega. Kõige olulisem on eeskuju näitamine ning seda eriti kriitilistes olukordades. Kristi on tähele pannud, et aktiivset kuulamist kasutades ei olegi vaja häält tõsta ning samuti väheneb laste võitlus ema tähelepanu pärast.

Samuti jääb vähemaks igapäevast vägikaikavedu lastega. Näiteks kui Kristi on veendunud, et õue peaks ilmtingimata minema paksu jopega, siis last päriselt kuulates võib olla positiivseks tulemuseks see, et laps läheb õue vesti ja kampsuniga. Mõlemad osapooled on saavutanud oma eesmärgi ning saanud kogemuse, et tema arvamus on tähtis.

Tunnustamine on Kristi peres aukohal. Eriti oluline on see kehval päeval, kui plaanid ja tegemised ei õnnestu nii nagu loodeti, lapsel on enesekindlusega probleeme ning tundub, et mitte midagi ei tule välja. Just sellistel hetkedel tõstab Kristi esile lapse häid külgi ja saavutusi, mis korda on läinud. Hästi oluline on just väikeste igapäevaste asjade märkamine ja nende eest tunnustamine. Näiteks kui lapsel on probleeme rahulikult laua taga koolitööde tegemisega, siis võiks tunnustada just neid hetki, mil ta rahulikult laua taga püsib, mitte tähelepanu pöörata ainult neile kordadele, kus ta seda teha ei suuda.

Valikuvõimaluste pakkumine ning laste kaasamine pere igapäevaelu otsuste tegemise juurde annab lapsele esiteks eluks vajalikke oskusi ning teisalt tõstab lapse enesekindlust, et tema sõnal on kaalu. Näiteks poenimekirja koostamisel saavad lapsed kaasa rääkida pere menüü osas, aimu raha väärtusest ning sellestki, miks on vaja tegevusi ette planeerida. Perepuhkuse osas saavad lapsed välja pakkuda oma lemmiksihtkohti, kuid samas peavad ka arvestama, kui kaua ja kuidas sinna sihtkohta minna. Alati arutatakse koos läbi ka kõik väikesed ja suured väljaminekud. Oluline on siingi kõik osapooled ära kuulata ning kompromiss leida.

Hoolimata headest kavatsusest ja eeskuju näitamisest tuleb ikka ette olukordi, mil mitte miski ei aita: aktiivne kuulamine on kurtidele kõrvadele, tunnustamine tekitab trotsi ning valikuvõimaluste hulgas pole ühtegi, mis päriselt sobiks.

Sellisel eriti õnnetul päeval võtab emme Kristi kapist välja pere lemmikjäätise või krõpsupaki, haarab lapsed kaissu ning koos lemmikfilmi vaadates vaibuvad ka muremõtted.

Olla hea juht on sageli väga keeruline. Pole oluline, kas oled suure firma või väikese pere juht. Vahel on hirmutav mõista, et just sinu olemusest, väärtushinnangutest, arusaamadest, egoismist ja valikutest on otseselt mõjutatud kellegi teise heaolu, motivatsioon ja areng.

Ema Kristi õnneliku pereelu salanipid
Tagged on: