Mis on traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu ja kellele seda vaja on?

Traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu on mõeldud 14-18aastastele noortele, kel lapseea traumadest tingitult esineb vägivaldset ja ennastkahjustavat käitumist, mistõttu noor on viibinud kinnises lasteasutuses või on sinna mineku lävel. Käitumisraskustega noored ei ole loomult halvad ega käitu probleemselt meelega, vaid  vajavad iseendas ja

SOS Lasteküla rahvusvahelise föderatsiooni presidendiks valiti dr. Dereje Wordofa

2021. aasta juunikuus valis organisatsiooni peaassamblee, föderatsiooni kõrgeim juhtorgan, uueks presidendiks Etioopiast pärit dr. Dereje Wordofa. Peaassamblee koguneb iga nelja aasta tagant ning  õigus osaleda ja hääletada on kõikidel liikmesühendustel. Dr. Dereje Wordofa on neljas president SOS lastekülade maailmaorganisatsiooni üle