2021. aasta juunikuus valis organisatsiooni peaassamblee, föderatsiooni kõrgeim juhtorgan, uueks presidendiks Etioopiast pärit dr. Dereje Wordofa. Peaassamblee koguneb iga nelja aasta tagant ning  õigus osaleda ja hääletada on kõikidel liikmesühendustel.

Dr. Dereje Wordofa on neljas president SOS lastekülade maailmaorganisatsiooni üle 70 aastases ajaloos. Vastavalitud president võttis ameti üle seniselt, Indiast pärit presidendilt Siddharta Kaulilt.

Dr. Dereje Wordofa seab oma prioriteediks muudatuste tegemise SOS lastekülade rahvusvahelise föderatsiooni juhtimises ning organisatsioonikultuuris. Oma tänukõnes meenutas ta föderatsiooniiliikmete tegevuse läbipaistvust kui üht organisatsiooni olulisimat põhiväärtust. “Läbipaistvus on meie organisatsiooni hea valitsemistava lahutamatuid aluseid kõigil tegutsemistasanditel,” ütles Dereje Wordofa.

Dr. Dereje Wordofa üle 30 aastane juhikogemus erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides on teinud temast väga hinnatud juhi ja liidri kogu maailmas. Lisaks Etioopiale, kus ta kasvas ja elab praegu, on Dereje elanud kuues Aafrika, Euroopa ja Põhja-Ameerika riigis ning tema reisid on viinud ta veel seitsmekümnesse. Ta on töötanud juhtivatel positsioonidel mitmetes rahvusvahelistes valitsusvälistes organisatsioonides nagu OxfamSave the Children ja American Friends Services Committee.

2014. aastal liitus ta SOS Lasteküla rahvusvahelise organisatsiooniga ning temast sai Ida- ja Lõuna-Aafrika regiooni direktor, hiljem Aafrika ja Lähis-Ida regiooni asetegevjuht.

Dr Dereje imetleb SOS lastekülade asutajat Hermann Gmeinerit, kes tõestas oma pühendumise, suure inspiratsiooni ja uuendusmeelsusega, et “suured asjad juhtuvad, kui inimesed teevad rohkem kui see, mida nad tegema peavad.”

Samuti tunnustab ta organisatsiooni esimese presidendi Helmut Kutini tohutut panust SOS  lastekülade maailmaorganisatsiooni juhtimisse, kes koos föderatsiooni liikmetega tegi lastekülade teenused  kättesaadavaks miljonitele lastele ja noortele kogu maailmas.

Teades, et oleme tõhusas koostöös alati tugevamad, keskendub Dereje sildade ehitamisele erinevate osapoolte vahel.  Ta austab arvamuste erinevusi, on avatud uutele ideedele ning valmis tõenduspõhiste ideede ja veenva arutluskäiguga oma seisukohta muutma.

Dr Wordofa usub, et kogu tema senine karjäär on teda ette valmistanud SOS Lastekülade presidendi tööks. 

Ta usub kindlalt, et organisatsioon peab tugevdama olemasolevaid ning looma uusi suhteid valitsuste, asutuste ja partneritega, et tegeleda haavatavas olukorras laste vajadustega. „Üleilmselt vanemliku hoolitsuseta lastega tegelemine on katsumus, mis käib SOS Lasteküladele üksi üle jõu,“ ütleb ta. “Selleks, et muuta miljonite laste elusid kõikjal maailma, peame tegema koostööd. Suured asjad sünnivad heast tahtest ja koos tegemisest. ” ütleb dr. Wordofa.

SOS Lasteküla rahvusvahelise föderatsiooni presidendiks valiti dr. Dereje Wordofa