Lastekülas on palju lapsi, kes vajavad õpetamises igapäevast tuge ning individuaalset lähenemist. Väga paljude laste puhul tavalised õpetamismeetodid ei sobi ning tuleb läheneda teisiti, et lapsel säiliks huvi ja ta oleks motiveeritud pingutama ka olukorras, kus lihtsam oleks käega lüüa.

Emad püüavad kõiki oma lapsi toetada, kuid kuna lapsed on keerulised ning õppeained sageli rasked, tekkis mõte kutsuda peredele appi vabatahtlikud.

Juuru lastekülas vajas abi kuus last, üks 7. klassi ja kaks 8. klassi noort ning kolm last, kes käivad 4., 5. ja 6. klassis.

Suur oli perede rõõm, kui üleskutse peale tulla appi õpetama küllatki keerulisi õpimahajäämusega lapsi vastasid üsna ruttu mitmed inimesed, kes olid nõus vabatahtlikult, ilma igasuguse tasuta kord nädalas perede juures kodus käima. Muidugi saaks abi pakkuda ka virtuaalselt, kuid nii õpetajad kui ka pered leiavad, et reaalselt kohal olles on parem lastele ainet õpetada.

Igal vabatahtlikul on kaks last, kellega iganädalaselt kohtutakse ning peamiselt matemaatika-alast järeleaitamistööd tehakse. Kui matemaatikaga asjad varem korda saavad on ka muudes ainetes abistatud.

Miks vabatahtlikud seda teevad?

Geetel on hetkel õpingutest vaba aasta ning ta soovib saada kogemusi ning end tegevuses hoida. Ruth on ühe kooli väikelassiõpetaja. Sandra on olnud koolis ühiskonna ja õigusõpetaja asendusõpetaja.

Nad kõik ütlevad, et tahavad lihtsalt panustada ning neil on see võimalus, et keerulistel peredel abiks käia.

Kõik vabatahtlikud teevad oma tööd suure südamega ning on valmis alati rohkem panustama. Kui nad näevad, et laps suudab infot rohkem vastu võtta või kui oleks vaja ühe korra asemel kaks korda nädalas abiks käia.

Emad on väga rahul, et saavad matemaatika õpetamise koormust jagada. Nad on ka ise öelnud, et ei oska seda ainet õpetada nii nagu seda ideaalselt tegema peaks, sest kaasaegsed õppimis- ja õpetamistehnikad on nii erinevad võrreldes ajaga, mil emad ise koolis käisid.

Lapsed on oma uutest õpetajatest ning aines edasijõudmisest väga vaimustunud. Emad kiidavad, et lapse silmad säravad jälle ning ühes keerulises õppeaines järje peale saamine annab enesekindlust ja tegutsemislusti ka teiste probleemidega hakkamasaamisel.

„Geete on väga lõbus ja temaga saab nalja. Temaga on väga hea rääkida ka muudest asjadest. Ta seletab asju lihtsaks. Ta on hästi noortepärane. Ta tahab mind aidata ja see on väga tore, mulle ta väga meeldib!“

 „Ruth on hooliv ja annab endast nii palju, et õppimine oleks arusaadav. Ma saan ta seletustest alati aru. Ta teeb mängulisi ning reaalseid ülesandeid: koos mõõdame kappe, uksi ja laudu!“

„Sandraga saan paremini aru ja saan selgemaks teema laiemalt, kuna ta seletab ilusti ära kuidas seda ülesannet teha ja teeb kõik selleks, et ma aru saaksin. Ja ma saan abi küsida, kui ma midagi ei oska!”

Vabatahtlikud pakuvad individuaalset lähenemist vajavatele lastele õpiabi