SOS Lasteküla lahkub Euroopa Liidu struktuurfondi toetusel ehitatud ja Narva Jõesuu Linnavalitsusele kuuluvatest lagunevatest peremajadest

SOS Lasteküla Narva-Jõesuu lasteküla hooned, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele, on sedavõrd amortiseerunud, et majades tegevuse jätkamine ei ole enam laste parimaid huve järgiv ega turvaline. Kohalik omavalitsus ei pea hoonete remonti aga vajalikuks. Sellest tulenevalt peab Lasteküla peremajade rendilepingu linnavalitsusega lõpetama. Lahendust kerkinud probleemile ei ole leitud ka kolmepoolsel kohtumisel Sotsiaalministeeriumiga.

Lasteküla on võtnud pikaajalise vastutuse vanemliku hooleta laste ees, kuid hoonete halvenev seisukord sunnib lasteküla tegema raskeid otsuseid. Narva-Jõesuu lasteküla peremajades elab 19 last.

Hoonete seisukord on äärmiselt murettekitav, kuna katused lekivad, vihmavesi valgub vundamendi alla, põhjustab põrandate vajumist mõjutades omakorda kogu hoone küttesüsteemi toimimist. Ehitusekspertide hinnangul vajavad peremajad üldist renoveerimist. Kuigi SOS Lasteküla Eesti Ühing on alates 2017. aastast teinud korduvalt ettepanekuid kohalikule omavalitsusele renoveerimisprojekti käivitamiseks, ei pea omavalitsus seda otstarbekaks ja rahaliselt võimalikuks. Selle tagajärjel on majade ülalpidamise ja renoveerimise kulud märkimisväärselt kõrgeks kerkinud ning teenuse jätkamine hoonetes ei ole laste turvalisuse ja parimaid huve silmas pidades jätkusuutlik.

“Seisame olukorra ees, kus lapsed, kes on Narva-Jõesuu peremajas omale hooliva ja armastava kodu leidnud, peavad sealt lahkuma,” ütles SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro. “Oleme korduvalt teinud kohalikule omavalitsusele ettepanekuid leida lahendusi hoonete renoveerimiseks ja laste jaoks turvalise elukeskkonna säilitamiseks, kuid nüüd on nii, et meil ei ole muud võimalust kui otsida alternatiivseid lahendusi ja Narva Jõesuust lahkuda.”

SOS Lasteküla on pühendunud laste heaolule ning otsib aktiivselt uusi võimalusi, et tagada lastele kaasaegsed ja turvalised elamistingimused. Organisatsioon kutsub üles kohalikku kogukonda ja ettevõtteid toetama nende jõupingutusi uute elamispindade leidmiseks ning aitama kaasa laste heaolu säilitamisele.

SOS Lasteküla kasutuses olevad amortiseerunud hooned
Narva-Jõesuu lasteküla lagunevad peremajad

24. jaanuaril 2024 avas Margus Oro seda teemat lähemalt Vikerraadio intervjuus, pealkirjaga “SOS Lasteküla Narva-Jõesuu majad pole elamiskõlblikud”.

SOS Lasteküla lahkub Narva-Jõesuu lagunevatest peremajadest