SOS Lasteküla seisab raske majandusliku olukorra ees, mis sunnib otsustama, kuidas jätkata pakutavate teenustega kõikides senistes valdkondades ning viia ellu alustatud edasiarendused, sest teenuste arendamiseks raha enam ei jätku.

SOS Lasteküla

Lasteküla on võtnud pikaajalise vastutuse vanemliku hooleta laste ja keerulisse olukorda sattunud perede eest, kuid üha halvenev majanduslik olukord ja hinnatõus sunnib lasteküla tegema raskeid otsuseid.

“Meie perevanemate hoole all kasvab üle Eesti 197 last,” ütleb SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. ”Minu jaoks on mõeldamatu tänases olukorras vähendada nende pere-eelarveid. Seega tuleb kärpida muudest kohtadest.”

SOS  Lasteküla Ühingu käesoleva  aasta eelarve kuludeks on planeeritud 8,16 miljonit eurot. Sellest on tänaseks tuludega kaetud 7,81 miljonit. Perekodu teenusele kuluv  5,5  miljoni  eurot saab 89% osas on kaetud kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingutest laekuva tuluga. Teised Lasteküla poolt pakutavate teenuste kulud on 80% ulatuses kaetud annetajate abiga.

SOS Lasteküla ennetusprogrammides on täna üle Eesti 300 peret ja 600 last, kellega igapäevaselt tegelevad SOS perede tugitöötajad. Mis saab aga siis, kui tugitöötajate abi peredele kaob? Möödunud aastal avatud lapsi aitav ja toetav SOVA chatt on võitnud laste ja noorte usalduse. Mis saab lapse murest siis kui chat vaikib?

Margus Oro: “Varasemalt on meile reservide omamise eest etteheiteid tehtud, aga tänases olukorras kuluvad need esmase abina marjaks ära. Ülejäänud 750 tuhande eurose puudujäägi osas tuli teha kärpeid ja peatada arendustegevus. Palun kõiki eraisikuid ja ettevõtteid meid oma võimaluste piires toetada, et saaksime jätkata laste ja perede aitamist tänases mahus ning teha järgmisi samme, et kõik lapsed kasvaksid üles armastavas ja toetavas keskkonnas. Toetust vajame selleks, et SOS Lasteküla saaks jätkata hädavajalike teenustega, leevendamaks üha kasvavaid laste ja perede probleeme. Tänan südamest kõiki meie toetajaid, kes on seni teinud laste ning perede aitamise võimalikuks.“

SOS Lasteküla 2023. aasta eelarve puudujääk on vähemalt 350 tuhat eurot
Tagged on: