Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis võttis vastu ettepaneku asuda Eesti SOS Lasteküla patrooniks. Ametlik patrooniks nimetamine toimus 11. mail.

1995. aastal, esimese SOS Lasteküla loomisel Keilas, sai alguse märgiline traditsioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on SOS Lasteküla patroon. Selle tava aitas luua proua Helle Meri. Patrooni auväärset rolli on kandnud Ingrid Rüütel, Evelin Ilves ja Ieva Ilves, kes kõik kujundasid patrooni näo oma väärtushinnangute järgi. Eesti eeskujul viisid traditsiooni ellu ka Läti ja Leedu. SOS lasteküla patroonide hulgast võib leida ka mitme riigi kuningakodade liikmeid.

2016. aasta oktoobrist see järjepidevus kahjuks katkes. Tollane president vastas lasteküla ettepanekule eitavalt, viidates asjaolule, et presidendi abikaasa ei võta automaatselt üle eelmise presidendi abikaasa tegevusi.

SOS Lasteküla on üks väheseid rahvusvahelisi heategevusorganisatsioone, mis on Eestis tegutsenud alates 1992. aastast. Esimestel aastatel toimetati SOS Kinderdorf International Eesti esinduse nime all. Paar aastat hiljem sõlmiti Eesti Vabariigi Valitsuse ja SOS Kinderdorf Internationali vahel leping, mis sätestas SOS lastekülade asutamise ning sellega seotud projektide tegevused Eestis, mille Vabariigi President ratifitseeris seaduse alusel 24. novembril 1994. aastal ning välja kuulutatud otsusega nr 426 oli sündinud SOS Lasteküla Eesti Ühing.

„Nii pika ajalooga heategevusorganisatsioon vajab patrooni,“ ütles SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. „Mul on väga hea meel, et saame tänu proua Karisele taastada ühe vana ja väärika traditsiooni. Lasteküla ei ole ammu enam vaid üks lasteküla Keilas. Täna moodustavad kuues linnas asuvad lastekülad, kus elab kokku 189 last, vaid väiksema osa SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevusvaldkondadest.“

SOS lasteküla on oma tegevust jõuliselt laiendanud ennetustöös, et olla abiks 13 kohalikule omavalitsusele laste ja perede ette kerkivate probleemide lahendamisel. SOS ennetusprogrammides saavad aastas keskmiselt abi 450 alla 18aastast last ja noort.

Lastekülal on ennastkahjustavalt käituvatele noortele mõeldud ainulaadne kodu, kus iga noorega tegeletakse personaalselt. Lisaks tegeleb lasteküla kriisi- ja erihooldusperedega, kes pakuvad ajutist kodu kriisisituatsioonis lastele, kellele oma kodus viibimine on teatud hetkedel eluohtlik. Lasteküla egiidi all töötab 11 perekonda, kes kasvatavad SOS lapsi oma isiklikus kodus. Märtsis avas lasteküla vestlusplatvormi sova.ee, kus lapsed saavad jagada oma muresid selleks spetsiaalse väljaõppe saanud täiskasvanutega. Lisaks osaleb lasteküla aktiivselt seadusloome ja uute teenuste piloteerimise protsessides.

SOS Lasteküla patrooni peamiseks rolliks on Ühingu erinevate ettevõtmiste toetamine ja algatamine, mille eesmärgiks on Eesti laste heaolu ja turvatunde parandamine ning tegutsemine selle nimel, et iga laps meie väikeses riigis kasvaks üles armastust ja austust hindavas turvalises kodus.

Patrooni ametisse nimetamine toimus 11. mail SOS Lasteküla emadele pühendatud emadepäeva koosviibimisel puhkekeskuses Küla Villa (Kajamaa, Saku vald).

Vastne patroon andis TV3 Seitsmestele uudistele kohe ka intervjuu. Vaata SIIT.

Sirje Karis nimetati SOS Lasteküla patrooniks