Perevanema isiklikus kodus SOS laste kasvatamise plussideks on see, et tagatud on täielik privaatsus, iseseisvus ning otsustusvabadus. Vajadusel abistab peret SOS tugivõrgustik, pakkudes abi probleemide lahendamisel ning perevanemate koolitamisel.


Perevanemate isiklikus kodus elamine tähendab seda, et SOS ema ja/või isa on vanemliku hooleta lapse(d) võtnud kasvama oma koju, mis võib asuda ükskõik millises Eestimaa paigas. Vajadusel aitab SOS Lasteküla muuta pere elamise tingimustele vastavaks ning teha remonti või lihtsamaid ümberehitusi.

SOS lapsed käivad samas lasteaias või koolis, kus pere bioloogilised lapsed ning elatakse täiesti tavalist pereelu.

Perevanem, kes kasvatab lapsi oma kodus on SOS Lasteküla organisatsiooni täieõiguslik liige, kes osaleb koolitustel ning erinevatel ühisüritustel nagu kõik need perevanemad, kes elavad lastekülas.


Loe perede kogemustest, kes kasvatavad SOS lapsi oma kodus:


Jaanika: “Lapsi tuleb meie peresse veel!”

Irina: “Kui ema armastus väsib.”

Pille: “Mul on olnud väga eriline elu.” 

Tiina: “Kui armastust ja hoolimist jagub ka teise ema lastele.” 

Karin: “Kui väikesed Nukitsamehed leiavad armastava kodu.”