Mis on traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu ja kellele seda vaja on?

Traumapedagoogilise lähenemisviisiga kodu on mõeldud 14-18aastastele noortele, kel lapseea traumadest tingitult esineb vägivaldset ja ennastkahjustavat käitumist, mistõttu noor on viibinud kinnises lasteasutuses või on sinna mineku lävel. Käitumisraskustega noored ei ole loomult halvad ega käitu probleemselt meelega, vaid  vajavad iseendas ja