2020. aasta maikuust alates on SOS Lasteküla tegelenud kriisihooldus- ja erihooldusperede leidmise ning neile igakülgse nõu ja abi pakkumisega. Vajadus selliste perede järgi on Eestis väga suur.

Kriisihoolduspere

Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekeskkonnas, kuni selgub lapse edasine saatus.

Kriisihooldusperes võib laps elada kuni 90 päeva. Pere peab tagama lapse vastuvõtmise kahe tunni jooksul. Nii jõuab laps otse perekonda ega pea vahepeal viibima turvakodus.

Erihoolduspere

Erihooldusperre paigutatud laps võib peres elada nii kaua, kui see on lapsele vajalik. Perelt eeldatakse, et vähemalt üks vanem on kodune või töötab kodus, kuna lapse eest hoolitsemine nõuab tavapärasest rohkem aega ja tähelepanu. Erihoolduspere on mõeldud lastele, kes vajavad individuaalset pühendumist ja pidevat teadlikku tuge.

Erinevalt muudest hoolduse vormidest saavad projektis osalevad kriisihoolduspered valmisolekutasu.

Milline pere sobib kriisihooldus- ja erihoolduspereks

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere vanemaks sobib avatud ja soe inimene, kellel on soov, võimalus ja valmisolek pühenduda lapsele ajal, mil laps seda väga vajab. Erihooldusperel on vajalik varasem laste kasvatamise või lastega töötamise kogemus. Sarnaselt teistele hooldusperedele peab ka kriisihoolduspere ja erihoolduspere läbima vajaliku ettevalmistuse (sh PRIDE koolituse) ja traumakoolituse. Projektis osalevate peredega sõlmitakse leping ning neile pakutakse nii emotsionaalset kui ka rahalist tuge.


Ootame projektiga liituma uusi peresid! Täpsemad tingimused leiate: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kriisihoolduspere

Kui oled huvitatud, võta julgesti ühendust:

Lisainfo:

Liis Saarna

SOS Lasteküla

Liis.Saarna@sos-lastekyla.ee