Meie eesmärk on aidata peresid, kes seisavad silmitsi keeruliste aegadega, olenemata nende põhjustest. Mõistame, et pereprobleemid võivad kasvada üle jõu käivaks, kui neid ei lahendata. Seetõttu on äärmiselt oluline pakkuda peredele varajast tuge, et vältida laste eraldamist perest.

„Meil oli väga raske, aga koos saime hakkama, sest ema ja isa armastavad mind nii palju!“

Teenusel osalenud 6aastane tüdruk

Lastele, emadele ja isadele – peredele.

Peretugevdusteenus on mõeldud lastega peredele, kes seisavad silmitsi mistahes keeruliste olukordadega. Olgu tegemist üle pea kuhjunud igapäevaste olme- või rahamuredega, vaimse tervise küsimustega, laste õpiraskustega, teismelise käitumisega, sõltuvusmurede või mistahes suhtlusprobleemidega.

Peretugevdusteenuse juurde võib suunata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kuid pere võib julgesti ka ise SOS Lasteküla poole pöörduda abi saamiseks.

Osalemine on vabatahtlik ja eeldab lepingu sõlmimist, millega pere kohustub teenust kasutama vähemalt kuus kuud.

Koostöös pere tugitöötajaga seatakse selged eesmärgid, mille saavutamise poole püüeldakse ühiselt. Tugitöötaja aitab perel probleemidest üle saada ja edaspidi edukalt ise toime tulla.

Peretugevdusteenus on peredele TASUTA.

Peretugevdusteenuse esimese sammuna saab pere endale toeks SOS Lasteküla tugitöötaja. Tugitöötaja on perele usaldusväärne partner, kes pakub keerulisel ajal vajalikku juhendamist, tuge ja abi. Tugitöötaja teeb koostööd kõigi pereliikmetega, et pakkuda igaühe vajadustele vastavat toetust.

Tugitöötaja kohtub perega vähemalt kord nädalas, vajadusel sagedamini.

 • Ta õpetab vanematele igapäevaelu-oskusi, annab nõu, kuidas rahaga paremini toime tulla, aitab pere eelarvet koostada, dokumentidega tegeleda,
 • Vajadusel käib perega koos arsti juures,
 • Kui vaja, hoiab silma peal laste kooliskäimisel ja õppimise edenemisel ning suhtleb õpetajate ja kooli tugispetsialistidega.
 • Vahel korraldab tugitöötaja laste ja perega väljaspool kodu midagi toredat, näidates, kuidas ühiselt kvaliteetaega veeta.
 • Kui tugitöötaja märkab, et pere või laps vajab spetsiifilisemat tuge, kaasab ta asjakohased spetsialistid.

Tugitöötaja ei tee pere eest asju ära, vaid aitab perel saavutada kontrolli oma elu üle, et edaspidi eluolukordi edukalt lahendada ja iseseisvalt toime tulla.

Elu võib tuua väljakutseid, millega iseseisvalt toime tulla on keeruline. Olgu tegemist üle pea kuhjunud igapäevaste olme- ja rahamuredega, või hoopis vaimse tervise küsimuste, laste õpiraskuste, teismelise käitumise või mistahes suhtlusprobleemidega.

Ükskõik kui ületamatu näib sinu mure – abi on saadaval. Peretugevdusteenus ongi loodud selleks, et koostöös lahendusi leida.

Teame, et pereprobleemid võivad kasvada üle jõu käivaks. Pakume peredele probleemide lahendamiseks tuge, et keerulisse olukorda sattunud pere lapsi ei peaks perest eemaldama, vaid nad saaksid kasvada oma vanemate juures armastavas kodus.

Meie pikaajalised kogemused näitavad, et peretugevdusteenuse abil saadud tugi ja oskused aitavad peredel ise oma lapsed üles kasvatada ja muredega toime tulla.

Pöördu nõu küsimiseks oma kohaliku omavalitsuse poole või võta ühendust SOS Lastekülaga, kui sul on:

 • kuhjunud olmemured;
 • laste õpiraskused;
 • vaimse tervise mure;
 • suhtlusprobleemid;
 • mistahes muud mured.

Peretugevdusteenus on perele TASUTA.

Peretugevdusteenuse eesmärk ja sihtrühm

Peretugevdusteenuse eesmärgiks on riskiolukorras olevate perede igakülgne toetamine selleks, et peres elavad lapsed saaksid kasvada suureks oma bioloogilises peres.​

Lapse perest eraldamine on kõige äärmuslikum abinõu ning seetõttu on tegemist vajaliku ennetusmeetmega. ​

Probleemidega silmitsi seisvaid peresid toetades anname lapsele võimaluse kasvada koos vanematega oma kodus. ​

Teenusest saavad abi ka puudega laste pered.

Peretugevdusteenuse korraldusest

Tavaliselt jõuavad pered SOS Lasteküla peretugevdusteenusele kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja kaudu.

Peretugevdusteenus töötab juhtumikorraldusliku põhimõtte järgi.

Perega sõlmitakse kolmepoolne leping: KOV lastekaitsetöötaja, SOS perede tugitöötaja ja pere esindaja. ​Teenusel osalemine on vabatahtlik. Pere peab olema nõus osalema vähemalt 6-kuulises programmis. Üheskoos seatakse eesmärgid, mida pere ja SOS Lasteküla tugitöötaja koostöös asuvad saavutama. Koos KOViga selgitatakse välja teenuste ja toetuse vajadus.

Tugitöötaja töötab korraga mitme perega ning annab regulaarselt kohaliku omavalitsuse esindajatele ülevaate tehtust. Samuti toimuvad kohtumised KOV esindajaga, et üheskoos kavandada edasisi samme pere jõustamiseks.

Peretugevdusteenuse tulemusest

Laste heaolu on seotud pereelu kvaliteediga. Tugevad sidemed perekonnas ja kogukonnas mängivad olulist rolli laste arengus. Perede ja lapsevanemate toetamine on laste heaolu tagamisel kriitilise tähtsusega.

Peretugevdusteenus aitab lahendada perede probleeme, vähendada seeläbi sotsiaalse isolatsiooni ja vägivalla riski.  Teenusel olnud peredel on vähem stressi,  lapsevanemate vaheline suhtlus ja enesekindlus paraneb – see aitab ennetada laste väärkohtlemist ja parandada perede toimetulekut.

Missuguste probleemide korral saab abi

Peretugevdusteenus aitab lapsevanematel võtta vastutust ja hoolitseda oma laste eest, et lapsed saaksid kasvada kõige sobivamas keskkonnas – oma perekonnas. Pakume peredele spetsialistide abi ja toetust, olenevalt konkreetsest olukorrast ja vajadusest.

Tugitöötaja teeb koostööd perega, kui:

 • Laps on hüljatud
 • Laps on kogenud füüsilist, seksuaalset või emotsionaalset väärkohtlemist
 • Elukoht ei ole lapsele turvaline
 • Pere ei jaga lapsele piisavat hoolitsust
 • Lapsel on õpiraskused, ta on jäänud koolist pikemaks ajaks eemale
 • Esinevad käitumisprobleemid, õigusrikkumised
 • Laps on vanemate konfliktide osapool

Kõik SOS peretugevdusteenuse töötajad pakuvad tuge erinevates igapäevaküsimustes, sealhulgas:

 • vanemluse ja lastega toimetuleku oskuste parendamine,
 • eluolu parandamine,
 • tervise- ja hügieeniprobleemide lahendamine,
 • eelarve planeerimine, tööhõive küsimustega tegelemine,
 • kriisis olevale perele vajalike ressursside leidmine,
 • pere vaba aja veetmine.

Praegu tegutseb peretugevdusteenus aktiivselt:

 • Harku,
 • Keila,
 • Kohtla-Järve,
 • Kose,
 • Lääne-Harju,
 • Narva,
 • Narva-Jõesuu,
 • Põhja-Sakala,
 • Põltsamaa,
 • Rapla,
 • Räpina,
 • Saku,
 • Saue,
 • Sillamäe,
 • Toila,
 • Viljandi

“Sel saatuslikul hetkel pean olema nende kõrval.”

Tugitöötaja moonika

Maarika: “Iga pere on oma elu asjatundja. Minu kohus on näidata, kui ilus elu neil võib olla.”

Merike: “Oluline on olla toeks, et inimene ei murduks.”

Jelena, Zanna, Svetlana ja Julia: “Ma tunnen, et olemegi kõikvõimsad.”

Aire ja Merike: “Koroonakevadel õppisime väikestest kildudest pereelu kokku panema.”

Kuidas keerulises olukorras pere abi on saanud: “Seistes musta augu kõrval.”

Miks ennetustöö on riskiperedele hädavajalik: “Kui laps karjub abi järele”

Sinu annetus aitab päästa lapsepõlve ja tagada parema tuleviku sadadele lastele.