SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ kinnitab, et on kandideerijate isikuandmete kaitseks võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed ning isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähima informatsiooniga, mida loetakse vajalikuks isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Värbamisprotsessis saadud kandidaatide dokumendid (elulookirjeldused ja konkursil osalemiseks esitatud muud vajalikud ja asjassepuutuvad dokumendid, kaasaarvatud kandidaatide poolt esitatud kodutööd) säilitame üks aasta konkursi lõppemise kuupäevast alates. Säilitamise alusteks loetakse: värbamisprotsessis tekkivate võimalike õiguslike vaidluste lahendamine, konkursi raames valituks mitteosutunud kandideerinutele tööle asumise ettepaneku tegemiseks ja vastavalt kandideerinute nõusolekule tulevikus välja kuulutatud konkursil osalemiseks ettepaneku tegemine.

Töökohale kandideerijate CV-dele ja muudele kandidaadi poolt saadetud isikuandmetele, on organisatsioonisiseselt võimaldatud juurdepääs ainult Teamdash süsteemis kasutajateks registreeritud isikutel, kelleks on organisatsiooni personalijuht ja tema poolt selleks volitatud isik.

Kui kandidaat ei soovi enda isikuandmete säilitamist, siis palume saata isikuandmete kustutamise taotlus aadressile: office@sos-lastekyla.ee

SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ