Laste õigused on sõnastatud rahvusvahelistes, regionaalsetes ja riiklikes raamistikes, mis sõnastavad iga lapse põhiõigused. Lapsed ja noored, kellel puudub piisav hooldus, vajavad erilist kaitset ja neil on suurem tõenäosus, et nende õigusi ei austata. Võtame kasutusele meetmeid, et tõsta teha kuuldavaks ja nähtavaks iga laps ja noor. Teeme koostööd riigi ja partneritega, et tagada hooletusse jäetud või perest eraldamise ohus olevate laste ja noorte kaitse.

Koos partnerite töötame selle nimel, et aidata luua jätkusuutlik tulevik kõikidele lastele ja noortele. Meie tegvuse fookuses on laps. Igal lapsel ja noorel on õigus olla kaasatud ülemaailmsetesse jõupingutustesse jätkusuutliku arengu saavutamisel.

Koostööprojektid

Teeme koostööd partneritega, kes töötavad laste õiguste kaitse ja edendamise nimel. Koostöö kaudu ja tõhusate partnerlussuhete abil seame eesmärgiks avaldada laste ja noorte eludele võimalikult suurt mõju. Edendame ja tagame kvaliteetse asendushoolduse. Teeme koostööd riigi ja teiste sotsiaalvaldkonna partneritega, et tagada laste ja noorte õiguste täitmine ning pakkuda iga lapse ja noore jaoks tema individuaalsetest vajadustest lähtuv tugi.

2020. aastal alguse saanud kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse projektis oleme Sotsiaalkindlustusameti partneriks, pakkudes peredele tuge. Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekeskkonnas, kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus.
Erihoolduspere tagab lühi- või pikaajalise hoolduse või kasvatamise peres spetsiifilise ja suurema hooldusvajadusega lastele. Erihoolduspere teenus on mõeldud lastele, kes vajavad individuaalset pühendumist ja pidevat teadlikku tuge.

Koostöös MTÜ Oma Perega pakume tugiteenuseid peredele, kus elavad lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldusel olevad lapsed.
Kõigil eestkoste- lapsendaja- ja hooldusperedel on võimalus saada tasuta psühholoogilist nõustamist, mentor- või peretoeteenust ning võtta osa tugigruppidest.
Mõnikord võib vanematel olla keeruline üles ehitada kiindumussuhet, vähendada lapse hirme ja suurendada turvatunnet ning samal ajal enda eest nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui vaimselt hoolitseda, et jaguks energiat, mida oma lastele anda. Julgustame vanemaid murede korral abi küsima ning oleme igati abiks sobiva spetsialisti valimisel.